top of page
fondu-logo.png

Datums : 01.02.2023

Esam uzsākuši pētniecības projektu sadarbībā ar SIA "Meža nozares kompetences centrs":

"Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde
" Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

 

 

Datums: 30.04.2023

Pētniecības projekts " Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde " Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Projekta periods 02.2023-04.2024

Padarītie darbi:

Literatūras izpēte. Tika izpētīti parametri un līmēšanas tehnoloģijas kas ietekmē laminētu masīvkoka plātņu veiksmīgu laminēšanu - aplīmēšanu. Apzināti potenciālie klienti un noskaidrotas viņu prasības pret     konkrēto iespējamo produktu. Izzinātas tehnoloģiskās iespējas līmēšanai, līmes uzklāšanai uz plānām     loksnēm un līmēšanas pīrāga savākšana pirms ievietošanas presē. Tika uzzināti starta izejas dati tādi kā   uzklājamais līmes daudzums un nepieciešamais preses spiediens, kā arī izpētīti un piemeklēti derīgie   līmvalču veidi- materiāli un profili.
Izstrādātas koksnes izejmateriālu un laminētu masīvkoka plātņu specifikācijas

 

 

Datums: 31.07.2023

Pētniecības projekts " Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde " Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Projekta periods 02.2023-04.2024

Padarītie darbi:

 

Veikta koksnes paraugu sagatavošana testēšana un parametru noteikšana apstrādes režīmiem un tehnoloģiskajiem parametriem. Balstoties uz izstrādāto plātņu specifikāciju izpētīti un noskaidroti saražojamās iekārtas iespējamo saražoto produktu un sagatavju minimālās un maksimālās dimensijas un svars. Sākts izstrādāts tehnoloģiskā procesa teorētiskais modelis un izstrādāta saražojamās iekārtas prototipa specifikācija. Izpētīts maksimāli pieļaujamais laiks no līmes uzklāšanas uz līmējamās virsmas līdz sapresēšanai

Datums: 31.10.2023

Pētniecības projekts " Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde " Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Projekta periods 02.2023-04.2024

Padarītie darbi:

 

Izstrādāts tehnoloģiskā procesa teorētiskais modelis un saražojamā iekārtas prototipa specifikācija. Balstoties uz izstrādātajām plātņu specifikācijām un parametriem, kā arī uz materiālu īpašībām, kombinācijām, un apstrādes režīmiem, izstrādāts unikāls, universāls plātņu pīrāga savākšanas mezgls. Izstrādāts algoritms kas ļaus iekārtai darboties ar maksimāli iespējamo ražību, bet nepagarinās savāktā plates pīrāga atvērto līmes laiku.

Datums: 31.01.2024

Pētniecības projekts " Augsta blīvuma masīvkoka plātņu laminēšanas tehnoloģijas izstrāde un laminēšanas iekārtas prototipa izstrāde " Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Projekta periods 02.2023-04.2024

Padarītie darbi:

 

Tika eksperimentāli izstrādātas, izgatavotas, ar 3mm HDF un 3mm ozola lamelēm aplīmetās koksnes plates.

Ar K98 rīcībā esošajām iekārtām tika veikta testēšana izgatavotajiem prototipiem.

Ar veiksmīgi izgatavoto prototipu, plātņu aplīmēšanas iekārtu, saražotas pirmās rūpnieciskos apjomos ražotas plates un sagatavotas lai veiktu testus sertificētā laboratorijā.

Izstrādāts, uzbūvēts un piegādāts uz K98 rūpnīcu masīvkoka plātņu laminēšanas iekārtas gala prototips.

Uzprogrammēta un uzstādīta preses prototipa vadības programmatūra ar kuras palīdzību iespējams ražot dažādu izmēru, dimensiju un materiālu plātņu kombinācijas dažādos presēšanas režīmos.

bottom of page