top of page
7attels.jpg

Datums : 01.05.2019

Esam uzsākuši pētniecības projektu sadarbībā ar SIA "Meža nozares kompetences centrs":

"Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

 

Datums: 31.07.2019

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.05.-31.07.2019

Padarītie darbi:

 • Projektam izvēlētās koksnes sugas teorētiskā izpēte, literatūras analīze.

 • "KOMO" standartu apkopošana un izpēte.

 • Gala produkta specifikācijas izstrāde, vadoties pēc "KOMO" standarta prasībām.

 • Iepirkumu specifikāciju izstrāde.

Datums: 31.10.2019

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.08.-31.10.2019

Padarītie darbi:

 • Turpinam literatūras izpēti un standartu analīzi.

 • Pabeigti darbi pie iepirkumu specifikācijām.

 • Izsludinājām iepirkumus un veicām cenu aptaujas nepieciešamajām izejvielām un ārpakalpojumiem.

Datums: 31.01.2020

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.11.-31.01.2020

Padarītie darbi:

 • Esam saņēmuši materiālus, un uzsākuši to šķirošanu un izvērtēšanu.

 • Esam uzsākuši materiālu īpašību izpēti labaratorijā.

 • Turpinam darbus ar izejvielu un instrumentu piegādātājiem.

 • Izstrādātas gala produkta specifikācijas, kas tiks ņemtas par pamatu tālākai tehnoloģiju izstrādei.

Datums: 30.04.2020

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.02.-30.04.2020

Padarītie darbi:

 • Esam pabeiguši materiālu šķirošanu.

 • Iegūti materiālu īpašību rezultāti no labaratorijas, vadoties pēc tiem sakoriģēti apstrādes režīmi.

 • Esam saņēmuši griezējinstrumentus un uzsākuši materiālu mehānisko apstrādi.

 • Esam uzsākuši optimālo līmēšanas režīmu izpēti labaratorijā.

Datums: 31.07.2020

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.05.-31.07.2020

Padarītie darbi:

 • Turpinām darbus pie materiālu mehāniskās apstrādes.

 • Strādājam ar optimizācijas līnijas simulācijas programmu, lai iegūtu maksimāli labāko lietderīgo iznākumu.

 • Turpinām optimālo līmēšanas režīmu izpēti labaratorijā.

Datums: 31.10.2020

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.08.-31.10.2020

Padarītie darbi:

 • Esam pabeiguši iepirkto zāģmateriālu pirmreizējo mehānisko apstrādi.

 • Sākam darbus pie materiālu kalibrēšanas un defektu izzāģēšanas.

 • Labaratorijā pabeigti optimālo līmēšanas režīmu eksperimenti, un uzsākta iegūto datu analīze.

Datums: 31.01.2021

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.11.2020-31.01.2021

Padarītie darbi:

 • Labaratoijā iegūti optimālie līmēšanas režīmi, un atrastas līmes kuras spēj sasniegt standartā paredzētās stiprības vērtības.

 • Pabeigti izejmateriālu optimizācijas darbi.

 • Izmantojot labaratorijā iegūtos optimālos rādītājus uzražota pirmā partija, un sagatavoti paraugi labaratorijai, lai veiktu atbilstības pārbaudes.

Datums: 30.04.2021

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.02.2021-30.04.2021

Padarītie darbi:

 • Veikta pilnā cikla pārbaude uzražotajai pirmajai partijai.

 • Iegūtie laboratorijas testu rezultāti apstiprina to ka optimālie līmēšanas režīmi ir pareizi, un saražotā produkcija atbilst izvirzītajām prasībām.

 • Turpinām darbus pie režīmu tālākas optimizācijas, lai uzlabotu ražību un ekonomētu resursus.

Datums: 31.07.2021

Pētniecības projekts "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Projekta periods 01.05.2021-31.07.2021

Padarītie darbi:

 • Izstrādāta pilna ražošanas procesa tehniskā karte.

 • Veikta testa partijas ražošana.

 • Veikta produkta kalkulācija.

 • Jaunais produkts izstrādāts un tā ražošana iespējama bez papildu investīcijām.

 • Izstrādātas un iesniegtas publicēšanai 2 zinātniskās publikācijas.

Datums: 26.08.2021

Pētniecības projekta: "Līmētas logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām" Nr. 1.2.1.1/18/A/004

gala rezultāti apstiprināti MNKC zinātniskās padomes sēdē.

Projekta ietvaros uzrakstītas 2 publikācijas:

 1. Some physical and mechanical properties of wood of Fast-growing tree species eucalyptus (Eucalyptus grandis) and radiata pine (Pinus radiata D.Don):

       https://doi.org/10.15159/AR.21.038

 1. Bonding performance of wood of fast–growing tree species eucalyptus (Eucalyptus grandis) and radiata pine (Pinus radiata D.Don) with PVAc and EPI adhesives:

Publicēšanas procesā!

bottom of page